Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (2017)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllawiau ar sut mae'r system gynllunio yn ystyried yr amgylchedd hanesyddol wrth baratoi cynllun datblygu a gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac adeiladau rhestredig.

Mae’r TAN yn darparu canllawiau ar sut  dylid ystyried agweddau canlynol yr amgylchedd hanesyddol:

 • Safleoedd treftadaeth y byd
 • henebion cofrestredig
 • gweddillion archeolegol
 • adeiladau rhestredig
 • ardaloedd cadwraeth
 • parciau a gerddi hanesyddol
 • tirweddau hanesyddol
 • asedau hanesyddol o ddiddordeb lleol arbennig.

Mae'r TAN yn disodli’r cylchlythyrau Swyddfa Cymru canlynol:

 • 60/96 Cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol: Archaeoleg
 • 61/96 Cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol: adeiladau hanesyddol ac ardaloedd cadwraeth
 • 1/98 Cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol: cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.