Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23: Datblygu Economaidd (2014)

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yw rhoi canllawiau ar swyddogaeth cynllunio defnydd tir ym maes datblygu economaidd.

Mae’r TAN yn rhoi cyngor ar amrywiol agweddau sy’n gysylltiedig â’r maes hwn gan gynnwys datblygu amcanion cynllunio economaidd ar lefel uchel, asesu manteision economaidd datblygiadau newydd, datblygu economaidd a’r economi wledig, sut y dylid ystyried datblygidau economaidd drwy broses Cynlluniau Datblygu Lleol a phenderfynu ar y cyflenwad o dir cyflogaeth.

Lawrlwytho Dogfen