Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ar sut i ystyried y Gymraeg wrth baratoi Cynllun Datblygu.

Mae’r TAN yn rhoi cyngor ar ymgorffori’r Gymraeg mewn cynlluniau datblygu drwy’r Arfarniad o Gynaliadwyedd, prosesau ar gyfer safleoedd ar hap mewn ardaloedd lle mae’r iaith yn sensitif neu’n arwyddocaol, a chyngor ar arwyddion ac hysbysebion.

Lawrlwytho Dogfen