Skip to content

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9, Tachwedd 2016)

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Polisi cynllunio Cymru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Polisi Cynllunio Cymru
Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.

I gyd fynd â’r canllaw hwn mae cyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) a Nodau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs). Mae canllawiau gweithdrefnol i’w cael yn ein cylchlythyrau.

Bydd Gweinidogion Cymru a’r Arolygwyr Cynllunio yn ystyried y canllawiau hyn wrth benderfynu pa geisiadau cynllunio ac apeliadau i’w galw i mewn.

Polisi Cynllunio Cymru (PPW) wedi'i ailstrwythuro i themâu polisi o gwmpas y nodau llesiant, gyda polisïau wedi ei ddiweddaru i adlewyrchu strategaethau newydd Llywodraeth Cymru. 

Dilynwch y ddolen isod i weld y ddogfen ymgynghori ac i gyflwyno eich sylwadau.

Ymgynghoriad - Polisi Cynllunio Cymru: Argraffiad 10

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Pennod 1 - Rhagarweiniad (Maint Ffeil: 183KB)
Adobe PDF document
Pennod 7 - Datblygu Economaidd (Maint Ffeil: 1.41MB)
Adobe PDF document
Pennod 8 - Trafnidiaeth (Maint Ffeil: 257KB)
Adobe PDF document
Pennod 9 - Tai (Maint Ffeil: 281KB)
Adobe PDF document
Pennod 14 - Mwynau (Maint Ffeil: 682KB)
Adobe PDF document
Atodiadau (Maint Ffeil: 335KB)