Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2016

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-03-16 - Lwfansau newid yn yr hinsawdd  at ddibenion Cynllunio

23/08/16
Mae’r llythyr hwn a’r cyngor atodol yn rhoi lwfansau ar newid yn yr hinsawdd i’w defnyddio mewn asesiadau o ganlyniadau llifogydd.
 

CL-02-16 Goblygiadau i Nodyn Cyngor Technegol 1 o ganlyniad i’r diwygiadau diweddar a wnaed i’r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd

09/05/16
Mae’r llythyr hwn yn mynd i’r afael â’r Goblygiadau i Nodyn Cyngor Technegol 1 (Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai) o ganlyniad i’r diwygiadau diweddar a wnaed i’r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd.
 

CL-01-16 Cynllunio a Gofal Plant yng Nghymru

12/02/16
Mae’r llythyr hwn yn ail-ddatgan pwysigrwydd y ddarpariaeth gofal plant sydd wedi’i nodi mewn llythyrau yn y gorffennol.