Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2015

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-01-15 Diweddariadau i Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11:  Ymrwymiadau i’r Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn (2013-18)

25/11/15
Mae llythyr y Gweinidog Cyfoeth Naturiol dyddiedig 25 Tachwedd yn ystyried y safonau Prydeinig diweddaraf a’r newidiadau deddfwriaethol sydd wedi cael eu gwneud ers cyhoeddi TAN 11 ym 1997.