Skip to content

CL-01-12 Cynllunio a Gwastraff - Y Sefyllfa Interim

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llythyr hwn yn nodi’r sefyllfa interim o ran cynllunio ynghylch gwastraff yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd.

Cafodd y Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd (Cynllun CIMS) ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2012.

Mae’r llythyr hwn yn rhoi cyngor ar y Cynllun CIMS ac Adolygiadau Cyntaf y Cynllun Gwastraff Rhanbarthol (2008-2009). Bydd y cyngor yn helpu cynllunwyr â pharatoi Cynllun Datblygu Lleol a phenderfynu ar geisiadau cynllunio.