Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2012

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-01-12 Cynllunio a Gwastraff - Y Sefyllfa Interim

01/11/12
Mae’r llythyr hwn yn nodi’r sefyllfa interim o ran cynllunio ynghylch gwastraff yn dilyn cyhoeddi’r Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd.