Skip to content

CL-01-11 Cynlluniau Datblygu Lleol - Y weithdrefn arfarnu cynaliadwyedd yn achos sylwadau ynghylch safleoedd amgenach.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llythyr hwn yn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ynghylch y weithdrefn i’w dilyn wrth baratoi cynlluniau datblygu lleol. Dylid ei ddarllen ynghyd â llythyr egluro polisi CL-01-2010, dyddiedig 19 Ionawr 2010.

Diben CL-01-2010 oedd sicrhau, lle caiff gwybodaeth ategol ei chyflwyno ar gyfer arfarnu cynaliadwyedd, bod y cyrff ymgynghori amgylcheddol perthnasol yn cael eu hysbysu.

Mae’r llythyr hwn yn cadarnhau nad yw’r sefyllfa wedi newid.