Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2011

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-02-11 – Nodyn Cyngor Technegol 16: Mannau Agored – Dehongli “Safonau Meincnodi” Meysydd Chwarae mewn Cynlluniau Datblygu Lleol

23/12/11
Mae’r llythyr hwn yn egluro dehongliad paragraffau 2.10 a 2.11 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 16.
 

CL-01-11 Cynlluniau Datblygu Lleol - Y weithdrefn arfarnu cynaliadwyedd yn achos sylwadau ynghylch safleoedd amgenach.

17/02/11
Mae’r llythyr hwn yn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ynghylch y weithdrefn i’w dilyn wrth baratoi cynlluniau datblygu lleol. Dylid ei ddarllen ynghyd â llythyr egluro polisi CL-01-2010, dyddiedig 19 Ionawr 2010.