Skip to content

CL-01-2010 Cynlluniau Datblygu Lleol – Y Weithdrefn ar gyfer Cynnal Arfarniadau o Gynaliadwyedd, gan Ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol, mewn perthynas â Sylwadau a Gyflwynir am Safleoedd a Ddyrannwyd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor gweithdrefnol i awdurdodau cynllunio lleol sy'n paratoi cynlluniau datblygu lleol.
Mae'n cynghori y dylai awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod yna ddigon o ymwybyddiaeth o'r wybodaeth sy'n ategu arfarniad o gynaliadwyedd gan y sawl sydd wedi cyflwyno sylwadau am safle a ddyrannwyd yn y cynllun a adneuwyd.