Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2010

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

Llythyr yn egluro polisi (CL-03-10) - Datganiadau Dylunio a Mynediad

Llythyr yn egluro polisi (CL-03-10) - Datganiadau Dylunio a Mynediad

31/08/10
Mae’r llythyr hwn yn egluro’r broses ar gyfer datganiadau dylunio a mynediad.
 

Llythyr Egluro Polisi (CL-02-2010): Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010

17/06/10
Mae’r llythyr hwn yn rhoi canllawiau i chi ar Reoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010 a gyhoeddwyd ar 6 Ebrill 2010.
 

CL-01-2010 Cynlluniau Datblygu Lleol – Y Weithdrefn ar gyfer Cynnal Arfarniadau o Gynaliadwyedd, gan Ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol, mewn perthynas â Sylwadau a Gyflwynir am Safleoedd a Ddyrannwyd

19/01/10
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor gweithdrefnol i awdurdodau cynllunio lleol sy'n paratoi cynlluniau datblygu lleol.