Skip to content

CL-03-09 Nodyn Cyngor Technegol 15: Mabwysiadu Mapiau Cyngor Datblygu 2009 a dileu Mapiau Cyngor Datblygu 2004

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llythyr hwn yn nodi cyhoeddi’r Mapiau Cyngor Datblygu newydd. Mae Mapiau 2009 yn cymryd lle’r hen fapiau, sef rhai 2004, ac ni fydd y rheini’n ddilys o ddyddiad y llythyr hwn.

Mae TAN 15 yn cynnwys ymrwymiad i adolygu’r Mapiau Cyngor Datblygu ar ôl tair blynedd er mwyn ymgorffori gwybodaeth newydd a/neu well am lifogydd. Dechreuodd y broses adolygu honno yn 2007 ac mae data modelu llifogydd gwell a mwy cyfredol gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi bod o fudd mawr i’r gwaith.

Mae’r Mapiau hyn a’r data System Gwybodaeth Ddaearyddol perthnasol, dyddiedig 2009, yn cymryd lle holl ddata’r Mapiau blaenorol.