Skip to content

CL-01-09 Cynlluniau Datblygu Lleol – Cyfarwyddyd Pwysig ar y Gweithdrefnau i'w dilyn wrth Hysbysebu Newidiadau a gafodd eu Ffocysu i'r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi'i Adneuo

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau i'w dilyn i hysbysebu newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi'i Adneuo.
Mae'r cyfarwyddyd hwn wedi'i anelu at awdurdodau cynllunio lleol. Wedi ystyried y sylwadau a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus, mae'n rhoi cyngor ar sut i hysbysebu newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi'i Adneuo.