Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2009

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-03-09 Nodyn Cyngor Technegol 15: Mabwysiadu Mapiau Cyngor Datblygu 2009 a dileu Mapiau Cyngor Datblygu 2004

21/09/09
Mae’r llythyr hwn yn nodi cyhoeddi’r Mapiau Cyngor Datblygu newydd. Mae Mapiau 2009 yn cymryd lle’r hen fapiau, sef rhai 2004, ac ni fydd y rheini’n ddilys o ddyddiad y llythyr hwn.
 

CL-01-09 Cynlluniau Datblygu Lleol – Cyfarwyddyd Pwysig ar y Gweithdrefnau i'w dilyn wrth Hysbysebu Newidiadau a gafodd eu Ffocysu i'r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi'i Adneuo

14/09/09
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyfarwyddyd ar y gweithdrefnau i'w dilyn i hysbysebu newidiadau i'r Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi'i Adneuo.