Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2008

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-02-2008 Canllawiau Dros Dro sy’n Effeithio ar Geisiadau Amlinellol a Cheisiadau lle Cedwir Materion Yn Ôl

20/10/08
Mae’r llythyr hwn yn atgoffa awdurdodau cynllunio bod dau offeryn statudol wedi dod i rym ar 6 Hydref 2008, ac mae’n rhoi canllawiau ynghylch eu goblygiadau.