Skip to content

CL-10-06 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Diwygio) (Cymru) 2006: Canllawiau interim i awdurdodau cynllunio lleol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllawiau hyn yn egluro’r newidiadau a wnaed i Reoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol 1999 a’r dehongliadau newydd ac estynedig a gynhwyswyd yn Rheoliadau 2006.