Skip to content

CL-09-06 Nodyn Cyngor Technegol 15, Datblygu a Pherygl o Lifogydd: Rôl Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rôl yr Asiantaeth yw cynnig ei harbenigedd i lywio’r broses o wneud penderfyniadau, a chynnig data ac arbenigedd i helpu’r datblygwyr wrth ymgymryd ag asesiadau o ganlyniadau llifogydd a rhoi cyngor ar liniaru.