Skip to content

CL-08-06 Rheoliadau yn ymwneud â chludo nwyddau peryglus: goblygiadau o ran cynllunio defnydd tir

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn yn tynnu sylw at oblygiadau cynllunio'r rheoliadau sy'n berthnasol i gludo nwyddau peryglus.
Mae'n ofynnol i gwmnïau sy'n gysylltiedig â chludo nwyddau peryglus neu eu storio dros dro sicrhau bod y safleoedd y maent yn eu defnyddio yn ddiogel.