Skip to content

CL-07-06 Newid I'r Digidol – Gwybodaeth I'r Gwasanaethau Cynllunio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn yn egluro mwy am y newid i'r digidol ac am y goblygiadau posib i'r gwasanaethau cynllunio.
Bydd newid i'r digidol yn y Deyrnas Unedig yn brosiect o drawsnewid sylweddol a fydd yn digwydd fesul rhanbarth rhwng 2006 a 2012.