Skip to content

CL-06-06 Gweithrediad Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Model) (Cymru) 2001 o ran cynllunio defnydd tir

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Llythyr Esboniadol hwn yn rhoi arweiniad i Aelodau cynghorau lleol am eu swyddogaeth o ran ymgymryd â'u cyfrifoldebau am gynllunio defnydd tir.