Skip to content

CL-05-06 Asesu Effeithiau Amgylcheddol (AEA): Canllawiau dros dro ar sgrinio ceisiadau am AEA yn ystod y cam o gadw materion yn ôl

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllawiau interim ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ar ystyried yr angen am Asesiad Effaith Amgylcheddol yn y cyfnod materion wedi’i neilltuo yng ngoleuni dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop, sy’n amlinellu caniatâd a chymeradwyaeth i faterion wedi’u neilltuo, yn ganiatâd datblygu aml-gyfnod yng nghwmpas ystyr Erthygl 1.2 y Gyfarwyddeb EIA.