Skip to content

CL-04-06 Cyfeiriad ar gyfer y Datganiadau Amgylcheddol sy'n cael eu hadneuo gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor er mwyn sicrhau yr eir i'r afael yn briodol â datganiadau amgylcheddol a adneuwyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan Reoliadau Cynllunio Tref a Gwlad (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999.