Skip to content

CL-03-06 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2006: Diwygiadau i'r Hawliau Datblygu a Ganiateir yn Rhan 1·H a Rhan 25

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y llythyr hwn yw tynnu eich sylw at yr is-ddeddfwriaeth newydd sy'n diwygio'r hawliau datblygu a ganiateir yn Atodlen 2 y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 1995 (GDPO).