Skip to content

CL-01-06 Gwneud Penderfyniadau a Briffio Aelodau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym 1997, argymhellodd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, y Pwyllgor Nolan, y dylai "pob aelod o bwyllgor cynllunio awdurdod lleol (neu ei gyfatebol) gael eu hyfforddi yn y system gynllunio, un ai cyn gwasanaethu ar y pwyllgor, neu cyn gynted â phosibl wedi iddynt gael eu penodi ar y pwyllgor".