Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2002

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-02-02 Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol: Gofynion sylfaenol rheoliadau a chanllawiau'r Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol mewn perthynas â materion a godwyd mewn achosion llys

01/07/02
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor ar ffurf Briff Holi ac Ateb ar ofynion gofynnol y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol.