Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2001

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-01-01 Cylchlyth Yr I Awdurdodau Cynllunio Lleol Ar Yr Angeni Sgrinio Prosiectau Gogyfer Asesiadau Effaith Amgylcheddol

16/07/01
Diben y llythyr hwn yw esbonio'r sefyllfa o ran yr angen i sgrinio datblygiadau tai arfaethedig ar gyfer cynnal Asesiadau o Effeithiau Amgylcheddol (EIA).