Skip to content

Llythyrau Egluro Polisi 2000

Mae llythyrau Egluro Polisi yn egluro'r polisi neu'r weithdrefn a gyhoeddwyd gan y Gweinidog neu'r Is-adran Gynllunio ar frys.

Cynhwysir cynnwys llythyrau egluro polisi yn y Gyfres Polisi Cynllunio o ddogfennau cyn gynted â phosibl.

CL-01-00 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990: Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

29/09/00
Y gweithdrefn ar gyfer prosesu Ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth.