Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 9: Deddf Cynllunio a Digolledu 1991: Caniatadau Gorchymyn Datblygu Interim (IDOs) - Amodau (Mawrth 1992)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn darparu canllawiau ar ddefnyddio amodau.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Mawrth 1992.