Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 8: Deddf Cynllunio a Digolledu 1991 : Caniatadau Gorchymyn Datblygu Interim (IDOs) – Darpariaethau Statudol a Gweithdrefnau (Medi 1991)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn darparu canllawiau ar ddarpariaethau statudol a gweithdrefnau.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Medi 1991.