Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 7: Adfer Gweithfeydd Mwynau (Awst 1989)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn rhoi cyngor ar ystyriaethau cynllunio, ymgynghoriadau ac amodau cynllunio sy’n berthnasol i adfer gweithfeydd mwynau. Mae paragraffau 3 a 4 wedi cael eu canslo. Canslwyd y nodyn hwn ar gyfer datblygiadau’n ymwneud ag agregau gan MTAN (Nodyn Cyngor Technegol Mwynau) 1: Agregau ac ar gyfer datblygiad cysylltiedig â glo gan MTAN 2: Glo.
Cyhoeddwyd y nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Awst 1989.