Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 5: Cynllunio ar gyfer Mwynau a’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol (Rhagfyr 1988)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar rannau o’r Gorchymyn Datblygu Cyffredinol sy’n berthnasol i fuddiannau mwynau.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Rhagfyr 1988.