Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 4: Adolygiad o Weithfeydd Mwynau (Medi 1988)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Canllawiau Cynllunio Mwynau hyn yn darparu canllawiau ar adolygu gweithfeydd mwynau, gan gynnwys goblygiadau digolledu.
Cyhoeddwyd y nodyn Canllaw Cynllunio Mwynhau hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Medi 1988.