Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 2: Ceisiadau, Caniatadau ac Amodau (Gorffennaf 1998)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Canllawiau Cynllunio Mwynau hyn yn darparu canllawiau ar Geisiadau, Caniatadau ac Amodau. Mae paragraffau 7-10 wedi cael eu canslo.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Ionawr 1988.