Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 14 : Deddf yr Amgylchedd 1995: Adolygiad o ganiatadau cynllunio ar gyfer mwynau (Medi 1995)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn rhoi cyngor ar y gweithdrefnau cyfreithiol a sut i fynd ati i baratoi ac ystyried amodau cynllunio wedi’u diweddaru yn y broses adolygu.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Medi 1995.