Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 12: Trin Agoriadau Mwyngloddiau Segur ac Argaeledd Gwybodaeth am Dir (Ebrill 1994)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn cynnwys y problemau sy’n gysylltiedig ag agoriadau mwyngloddiau segur a’r dulliau o ymdrin â gweithfeydd o’r fath a gwybodaeth ar dir sydd wedi ei gloddio.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym mis Ebrill 1994.