Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 11: Rheoli Sŵn mewn Gweithfeydd Mwynau ar yr Wyneb (Ebrill 1993)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar sut y gellir defnyddio rheolaethau cynllunio ac arferion amgylcheddol da er mwyn cadw allyriadau sŵn i lefelau sy’n amgylcheddol dderbyniol. Canslwyd paragraffau 31-42 oherwydd datblygiadau’n ymwneud ag agregau gan MTAN (Nodyn Cyngor Technegol Mwynau) 1: Agregau ac ar gyfer datblygiad cysylltiedig â glo gan MTAN 2: Glo.
Cyhoeddwyd y nodyn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym 1993.