Skip to content

Canllawiau Cynllunio Mwynau 10: Darparu Deunyddiau Crai i’r Diwydiant Sment (1991)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn hwn yn rhoi canllawiau ar sicrhau bod chwarela deunyddiau crai ar gyfer y diwydiant sment yn rhoi ystyriaeth lawn i’r amgylchedd. Mae paragraffau 22-31 a pharagraffau 38-63 wedi cael eu canslo.
Cyhoeddwyd y nodyn hwn gan y Swyddfa Gymreig ar y pryd ac Adran yr Amgylchedd ar y pryd ym 1991.