Skip to content

Areithiau a datganiadau gan Weinidogion

From time to time Welsh Ministers make speeches or announcements relevant to planning policy in Wales, some of which may include policy changes. Those speeches and announcements currently relevant to planning policy in Wales are available below.

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i Janet Finch-Saunders AC ynghylch Nodyn Cyngor Technegol 1

09/12/16
Mae’r llythyr hwn i Janet Finch-Saunders AC yn darparu copïau o ohebiaeth ag awdurdodau lleol ers mis Ionawr 2015 ynghylch Nodyn Cyngor Technegol 1, Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai.
 

Araith gan Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfwyio, i'r gynhadledd flynyddol 2014 y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru.

27/06/14
Bu'r Gweinidog yn siarad yn y gynhadledd ar 4 Mehefin 2014 gan esbonio sefyllfa ddiweddaraf y Bil Cynllunio (Cymru) drafft ac agenda 'Cynllunio Cadarnhaol'.