Skip to content

Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod y Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol yw sicrhau proses benderfynu gynaliadwy, gwrthrychol a thryloyw er mwyn diwallu anghenion y gymdeithas ar gyfer agregau sy'n cael eu carthu o Fôr Hafren, Aber Afon Hafren ac Afon Hafren.