Skip to content

Canllaw sŵn tyrbinau gwynt

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: asesu sŵn tyrbinau gwynt.

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Bydd y canllawiau yn helpu i wella cysondeb asesiadau effaith sŵn mewn ceisiadau cynllunio ar gyfer ffermydd gwynt.

Mae’r Sefydliad Acwsteg (IOA) wedi cyhoeddi canllaw arfer da wrth asesu sŵn tyrbinau gwynt (dolen allanol).

Rydym yn annog defnydd o’r canllaw arfer da hwn yng Nghymru. Dylid ei ddarllen gydag 'Assessment and Rating of Noise from Wind Farms (ETSU-R-97)'.