Skip to content

Coed wedi'u gwarchod - canllaw i'r drefn cadw coed

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r daflen hon wedi’i llunio’n arbennig ar gyfer perchnogion coed, y cyhoedd a grwpiau hamdden. Canllaw yn unig ydyw, ac ni ddylid meddwl amdano fel datganiad cyfraith.

Mae awdurdodau cynllunio lleol yn meddu ar bwerau penodol i warchod coed trwy orchmynion cadw coed, er mai Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am y rheolau ar gyfer torri coed mewn coetiroedd (gelltydd) (gweler cwestiwn 11).

Ceir rheolau arbennig mewn perthynas â choed mewn ardaloedd cadwraeth sy’n cael eu rheoli gan awdurdodau cynllunio lleol.

Dylech holi’ch cyfreithiwr i gael gwybod beth yn union yw’ch hawliau a chyfrifoldebau.

Lawrlwytho Dogfen