Skip to content

Canllawiau ar ddadansoddi safle a chyd-destun: Pennu gwerth safle

Dolenni perthnasol

Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
Canllaw ymarferol i awdurdodau cynllunio lleol ac i ddatblygwyr ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw hwn yn helpu’r diwydiant datblygu i ddadansoddi safle a chyd-destun er mwyn cefnogi cynigion datblygu o bob math a maint.

Drwy ddadansoddi safle a chyd-destun yn llwyddiannus, dylai ansawdd y dyluniad fod yn well, dylai’r broses gynllunio fod yn rhwyddach a dylai helpu’r diwydiant i wneud y gorau o safleoedd.

Bydd y canllaw yn helpu awdurdodau lleol i wneud y canlynol:

  • paratoi neu gomisiynu briffiau dylunio neu ddatblygu,
  • cynnal trafodaethau cyn-ymgeisio,
  • asesu ceisiadau cynllunio.