Skip to content

Canllaw Arfer: gwireddu potensial trafodaethau cyn gwneud ceisiadau cynllunio

Dolenni perthnasol

Mae'r astudiaeth ymchwil yn edrych ar yr hyn sy’n rhwystro gwneud penderfyniadau cynllunio yn amserol ac effeithlon ac yn nodi arferion da.
Mae’r ymgynghoriad hwn ar ganllaw i awdurdodau cynllunio lleol ar drafodaethau cyn ymgeisio yn cau ar 28 Medi 2011.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Canllaw Arfer hwn yn rhoi cyngor i ymgeiswyr ac awdurdodau cynllunio lleol ynghylch sut i wneud y mwyaf o drafodaethau cyn ymgeisio.

Rydyn ni’n annog pawb i gynnal trafodaethau cyn gwneud ceisiadau cynllunio. Maent yn gallu helpu i wella ansawdd ceisiadau cynllunio a chyflymu’r broses o wneud penderfyniadau.

Mae’r ddogfen yn disgrifio dulliau gweithredu a phrosesau a all hwyluso trafodaethau cyn ymgeisio. Darperir rhestr wirio ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol ac ymgeiswyr.

Mae’r ddogfen yn rhan o’n adolygiad ni o’r broses o wneud ceisiadau cynllunio.