Skip to content

Caniatâd Cynllunio: Arweiniad ar gyfer Busnesau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llyfryn hwn yn arweiniad i’r system gynllunio ar gyfer busnesau. Mae’n darparu canllawiau ynglyˆn â pha bryd y mae angen caniatâd cynllunio, sut i wneud cais cynllunio, a’r hyn sy’n digwydd wedyn.
Ond nid yw’n ddehongliad awdurdodol o’r gyfraith. Os ydych yn dal yn ansicr ynglyˆn â sut i fwrw ymlaen ar ôl darllen y llyfryn hwn, dylech ofyn am gyngor gan adran gynllunio’ch cyngor.