Skip to content

Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio (PPG) 14: Datblygu ar Dir Ansad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddau Atodiad hwn yn darparu gwybodaeth am achosion ansadrwydd a ffynonellau gwybodaeth eraill.
Cyhoeddwyd Nodyn Cyfarwyddyd Polisi Cynllunio 14 ym 1990 gan y Swyddfa Gymreig ac Adran yr Amgylchedd, fel yr oeddent ar y pryd.
 
Dim ond yr Atodiadau i PPG 14 (1990) “Datblygu ar Dir Ansad” sy’n parhau ar waith yng Nghymru.