Skip to content

Mynegai o Ganllawiau ar Bolisi Cynllunio ar gyfer Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae ein canllawiau polisi cynllunio ar gyfer defnyddio tir wedi’u rhannu’n ddwy brif ddogfen, sef “Polisi Cynllunio Cymru” a “Polisi Cynllunio Mwynau Cymru”.

Yn ategol i’r dogfennau hyn mae Nodiadau Cyngor Technegol (Cymru) (TANS) sydd wedi’u seilio ar bynciau.  Mae’r cylchlythyrau a’r cylchlythyrau sy’n cael eu cylchredeg yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar bynciau penodol.

Gellir darllen y ddogfen hon fel ffynhonnell gyfeirio.  Mae hefyd yn cynnwys dolenni i ddogfennau cyfarwyddyd polisi cynllunio Cymru.

Mae’r mynegai ddiweddara yma yn disodli’r fersiwn flaenorol (Mai 2013).