Skip to content

Deunydd hyfforddi ar ‘Cynllunio ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd – Darparu Adeiladau Cynaliadwy a Dylunio o Safon’

Dolenni perthnasol

Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
Fe rhoddwyd grant i’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) yng Nghymru i allu cynnal gweithdai hyfforddi rhanbarthol.

Cymerodd dros 100 o swyddogion cynllunio lleol ran yn y gweithdai ledled Cymru. Mae’r deunydd a gafodd ei ddefnyddio ynddynt bellach ar gael ar wefan y Sefydliad Cynllunio Trefol (dolen allanol, Saesneg yn unig).