Skip to content

Cyfarwyddyd ymarfer ar gyfer datblygiadau un blaned

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyfarwyddyd yw hwn i’r rhai sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, eu cynghorwyr ac awdurdodau cynllunio lleol.

Rydym wedi paratoi’r cyfarwyddyd ymarfer hwn i helpu swyddogion cynllunio lleol a phobl sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio i ddeall y gofynion ar gyfer datblygiadau in blaned a amlinellir yn Nodyn Cyngor Technegol 6 - cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy.

Mae’r cyfarwyddyd ymarfer hwn yn gwneud y canlynol:

  • egluro beth yw datblygiadau un blaned
  • amlinellu sut y dylid cyfiawnhau ac asesu ceisiadau i’w datblygu
  • rhoi cyngor ymarferol ar y dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi ceisiadau cynllunio.