Skip to content

Hawliau Datblygu a Ganiateir ar gyfer diwydiant, busnesau, sefydliadau addysgol ac ysbytai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Golyga datblygu a ganiateir waith datblygu y mae modd ei wneud heb ganiatâd cynllunio.

Ceir darpariaeth ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.

Rydym wedi diwygio’r Gorchymyn er mwyn sicrhau hawliau mwy hyblyg o safbwynt datblygu a ganiateir ar gyfer:

  • safleoedd diwydiannol a warysau
  • ysgolion
  • colegau
  • prifysgolion
  • ysbytai.

Mae’r diwygiadau hefyd yn creu hawliau newydd o safbwynt datblygu a ganiateir ar gyfer:

  • swyddfeydd
  • siopau
  • gwasanaethau ariannol neu broffesiynol.

Bydd y canllawiau isod yn eich helpu i ddehongli’r diwygiadau.

Nid yw’r ddogfen ganllawiau yn ddehongliad awdurdodol o’r gyfraith – mater i’r llysoedd ydyw hynny. Os oes unrhyw amheuaeth ynghylch a fyddai cynnig yn ddatblygiad a ganiateir dylid ceisio barn yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol.  

Daw’r newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir i rym ar 28 Ebrill 2014.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Nodyn cyfarwyddyd (Maint ffeil: 182KB)